Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματική κατασκευή της βασικής μονάδας του μηχανήματος ενώ δεν καλύπτει εξαρτήματα μηχανημάτων ( όπως το στυλό του τροχού,
τις λάμπες του κλιβάνου, καλώδια ρεύματος κτλ.).
Για αντικατάσταση του μηχανήματος δεν πρέπει να έχετε υπερβεί το χρονικό όριο των 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.
Αν έχετε υπερβεί αυτό το χρονικό όριο, ισχύει κανονικά η εγγύηση των 12 μηνών για επισκευή του μηχανήματος.
Το μηχάνημα ελέγχεται από τεχνικό ο οποίος κρίνει αν απαιτείται αντικατάσταση.

Για να αντικατασταθεί το μηχάνημα σας πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, χωρίς γρατσουνιές, χτυπήματα, οξειδώσεις και στην κανονική του συσκευασία,
χωρίς να είναι σχισμένη, γραμμένη ή τσαλακωμένη.
Ο αγοραστής δεν θα επιβαρυνθεί για ανταλλακτικά ή το κόστος των εξαρτημάτων που έχουν πάθει βλάβη και την εργασία για αντικατάσταση τους,
εφόσον το μηχάνημα ή η συσκευή καλύπτεται από την εγγύηση (για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς).
Η εγγύηση δεν παρέχει κανένα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση, πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης. 
Για κάθε επισκευή ή αντικατάσταση μηχανήματος ή συσκευής από αυτή την εγγύηση  πρέπει να αποσταλεί

 1. Η κάρτα της εγγύησης που δόθηκε μαζί με την αγορά του μηχανήματος
 2. Τα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα που συνοδεύουν την αρχική συσκευασία
 3. Το κουτί του μηχανήματος άθικτο περιβαλλόμενο από φούσκες-προστατευτικά κτλ. ώστε να προστατευτεί κατά την διαδικασία μεταφοράς τους προς την εταιρία.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

 • Το στυλό του τροχού, το καλώδιο του τροχού, τις λάμπες του κλιβάνου, το καλώδιο και τον μετασχηματιστή των LED λαμπών πολυμερισμού.
 • Βλάβες που έχουν προκληθεί από:
  Α) Εσφαλμένη εγκατάσταση, χρήση με ακατάλληλο τρόπο, αντίθετη από τις προδιαγραφές της συσκευής
  Β) Εσφαλμένη χρήση, φθορά, θραύση, ατυχήματα, αμέλεια
  Γ) Οποιαδήποτε επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς
  Δ) Φυσικές φθορές σε ρουλεμάν, καρβουνάκια, καλώδια, λάμπες, αντιστάσεις και εξαρτήματα περιορισμένου ορίου ζωής.
  Ε) Σύνδεση σε πρίζα διαφορετικής τάσης ή πολύπριζα μη ασφαλείας.

Τα μεταφορικά έξοδα από και προς την εταιρεία μας επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.
Η εγγύηση δεν ισχύει, εάν αφαιρεθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός (αν υπάρχει).
Η εγγύηση ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ!
Κανένα κατάστημα πώλησης δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους εγγύησης.
Οποιαδήποτε επισκευή γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα της εγγύησης δεν συνεπάγεται παράταση της διάρκειας εγγύησης.
Το μηχάνημα ή η συσκευή μεταφέρεται πάντα με ευθύνη του αγοραστή.
Εγγύηση που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη και σφραγισμένη από την εταιρία πώλησης, δεν ισχύει.